فراخوان جذب سرمایه گذار و مشارکت با شهرداری کیاکلا

  • منبع : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت فراخوان : 1401/09/30
  • از تاریخ :
  • تا تاریخ :
  • تمدید تا تاریخ :