کرایه ماشین آلات عمرانی و خدماتی با درخواست متقاضی به قیمت کارشناسی

  • منبع : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت اطلاعیه : 1401/01/06
  • از تاریخ :
  • تا تاریخ :
  • تمدید تا تاریخ :

کرایه ماشین آلات عمرانی و خدماتی با درخواست متقاضی به قیمت کارشناسی