پاکسازی انتهای خیابان ولایت شهرک شهید بهشتی جنب مسجد امام علی علیه السلام

1402/05/29