نصب پرچم هفته دفاع مقدس توسط روابط عمومی شهرداری کیاکلا

1402/07/06