نصب داربست ایستگاه صلواتی برای شهادت امام رضا علیه السلام

1402/07/06