مناقصه خرید 50 عدد پایه دکوراتیو جهت تامین روشنایی بلوار معلم

  • مناقصه گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1401/01/24
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/02/15
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/02/15

شهرداری کیاکلا در نظر دارد جهت تامین روشنایی بلوار معلم نسبت به خرید 50 عدد پایه دکوراتیو با مشخصان ذیل  نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط از طریق استعلام بها  از محل اعتبارات منابع دولتی و داخلی شهرداری  اقدام نماید .

 1.       کلیه متقاضیان باید دارای صلاحیت پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دارای سابقه حسن انجام کار مشابه و همچنین دارای امکانات کافی جهت اجراء عملیات باشند.

2.       مبلغ اعتبار: 000/000/200/5 ریال بخشی از اعتبارات از منابع دولتی و قسمتی از منابع داخلی شهرداری تامین    می گردد.

3.      مشخصات پایه های دکوراتیو :

301)    ارتفاع پایه 8 متر با دستک های نصب چراغ مجموعا تا 5/9 متر

302)    دکوراتیو نصب شده در زیر پایه به ارتفاع 40/1 متر ، دارای رابط دکوراتیو وسط 30cm ، دکوراتیو بالا 30cm و دو عدد دکوراتیو آویز دستکها

303)    کلیه پایه ها دو طرفه و بدون چراغ و لامپ

304)    رنگ پایه ها کوره ای الکترو استاتیک به همراه رنگ طلایی د ر 3 نقطه از طول تیر و مطابق طرح پیوستی

305)    پایه ها از لوله 12 و و دارای صفحه پلیت با ابعاد 30*30*8mm و 4 حفره در صفحه جهت نصب بولت ها و مهره ها

306)    هر پایه شامل 4 عدد بولت 22 یک سر خم جهت نصب در بتن فونداسیون و یک سر رزوه جهت نصب مهره و همچنین شابلون جهت اجرای صحیح بولت ها

4.       شهرداری در رد و یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

5.       هیچگونه تعدیل و تفاوت  قابل پرداخت نمی باشد.

6.       کلیه هزینه های متعلقه  احتمالی از قبیل بیمه ، مالیات و .... به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

7.کلیه پیشنهادات باید بدون قلم خوردگی و مخدوش و مشروط در سامانه تدارکات الکنرونیکی دولت و در موعد مقرر شامل اسناد و مدارک مربوط به شرکت صلاحیت پیمانکاری، آنالیز قیمت پیشنهادی مدارک و سوابق کاری اساسنامه شرکت و گواهی نامه معتبر ارزش افزوده با مهر . امضا و برگه پیشنهاد قیمت  بازگذاری گردد .

 8.. برنده مناقصه بایدامکانات و توانائی مالی جهت ارائه ضمانتنامه بانکی جهت عقد قرارداد در موعد مقرر که شهرداری اعلام خواهد نمود داشته باشند .

9.کمیسیون با حداقل 3  شرکت کننده قابل قبول رسمیت خواهد یافت.

10.کلیه پیشنهادات باید امضاء و مهر شده و بدون قلم خوردگی و مخدوش و مشروط در موعد مقرر ارائه گردد.

11. مسئولیت تعداد کارهای مجاز به عهده پیمانکار خواهد بود و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

12.  اسناد از زمان بارگذاری در سامانه ستاد قابل دریافت خواهد بود.

13. مهلت ارسال پیشنهادات ساعت 15  مورخ 15/02/1401 می باشد.

14. کمیسیون راس ساعت 10  صبح روز شنبه  مورخ 17/02/ 1401  در محل شهرداری کیاکلا تشکیل خواهد شد.

15.به کلیه پیشنهادات ناقص مشروط و دارای قلم خوردگی و بدون مهر و امضاء و آدرس دقیق و تلفن تماس و ارائه پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت ستاد ایران www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.