مناقصه جهت احداث کانال جمع آوری آبهای سطحی – کوچه شهید اسماعیلی

  • مناقصه گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1402/01/09
  • مهلت ارسال اسناد : 1401/12/24
  • مهلت دریافت اسناد : 1401/12/24