شرایط مناقصه عمومی جهت اجرای روکش آسفالت بلوار انقلاب از محل اعتبارات داخلی

  • مناقصه گذار : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت مناقصه : 1402/01/16
  • مهلت ارسال اسناد : 1402/01/20
  • مهلت دریافت اسناد : 1402/01/20