دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر کیاکلا - 1401

  • منبع : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت اطلاعیه : 1401/01/11
  • از تاریخ : 1401/01/01
  • تا تاریخ : 1401/12/29
  • تمدید تا تاریخ :

جهت دانلود دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر کیاکلا سال 1401 بر روی لینک زیر کلیک نمایید .