انجام نذر قربانی بدلیل تهیه کامیون رایگان شهرداری کیاکلا

1402/05/29

انجام نذر قربانی بدلیل تهیه کامیون رایگان شهرداری کیاکلا در محل آتش نشانی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار و کارکنان شهرداری صورت گرفت و به نیازمندان اهدا شد. پنج شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲