انتقال یکشنبه بازار به بلوار جدیدالتاسیس امام رضا (ع)

  • منبع : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت اطلاعیه : 1401/01/06
  • از تاریخ :
  • تا تاریخ :
  • تمدید تا تاریخ :

انتقال یکشنبه بازار به بلوار جدیدالتاسیس امام رضا (ع)