آغاز پروژه بهسازی پارک و رفع معایب لوازم پارکی

  • منبع : شهرداری کیاکلا
  • تاریخ ثبت اطلاعیه : 1401/01/07
  • از تاریخ : 1400/10/12
  • تا تاریخ :
  • تمدید تا تاریخ :

آغاز پروژه بهسازی پارک و رفع معایب لوازم پارکی 

از عموم علاقمندان و سرمایه گذاران دعوت میشود تا برای سرمایه گذاری در پارک به واحد مالی و فنی شهرداری مراجعه نمایند

مساحت 2.5 هکتار